Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Клиника по урология

Телефонни номера в отделението

Началник Клиника доц.д-р Николай Миринчев д.м. -
Старши лекар 894-780
Лекарски кабинет 894-783
Старша мед.сестра 894-784
Медицински сестри 894-784
Медицински секретар 894-928

Специалисти в клиниката

Доц. д-р Николай Радославов Миринчев, дм

Началник клиника, лекар
специалност: урология

Д-р Пламен Георгиев Миразчийски

Старши лекар
специалност: урология

Д-р Златка Симеонова Чолакова

Лекар
специалност: урология

Д-р Димитър Йорданов Василев

Лекар
специалност: урология

Д-р Деян Фенев

Лекар - специализант
специалност: специализант урология

Донка Илиева

Старша медицинска сестра

Клиниката извършва диагностична и оперативна дейност на онкоурологични и доброкачествени урологични заболявания.

Клиниката разполага с 15 урологични легла и две ВИП стаи, предлагащи комфорт на лежащо болните.

В момента в Клиниката по Урология в УМБАЛ- Бургас повече от 90% от оперативните интервенции в клиниката са извършени по миниинвазивни (безкръвни) методи.

„Безкръвно“ разбиване на камъни и «безкръвно» лечение на органите и всички отдели на пикочно-половата системa.

Извършва се  съвременна диагностика и лечение на заболяванията на простатната жлеза, бъбреците и всички органи на пикочно-половата система.

Приоритет е  индивидуализираният подход към всеки пациент, с възможнист за избор на оптималната за него терапия или комбинация от терапевтични подходи.

Диагностични дейности, извършващи се в Клиниката по урология:

В клиниката се извършват всички диагностични тестове на доборокачествени и онкологични заболявания на покочо-половата система. Диагностика и комплексно лечение на пикочните камъни и техните усложнения. Диагностика и лечение на онкологични заболявания на урогениталната система (тумори на бъбрека, уретера, пикочен мехур, простата, тестиси, пенис).

Рентгенова диагностика:

 • Обзорна рентгенография на отделителната система.
 • Рентгеноконтрастно изследване на отделителната система (венозна урография).
 • Ретроградна уретроцистография.
 • Антеградна  пиелоуретерография и ретроградна уретеропиелография.
 • Фистулографии

Ултразвукови диагностика:

 • Трансабдоминална ехография на  горни пикочни пътища – бъбреци, уретреи, трансректална ехография на простата, пикочен мехур и семенни мехурчета.
 • Ехографско изследване на тестиси и епидидими.
 • Доплерово изследване на кръвотока на органите от пикочо-половата система.

Уродинамични изследвания

 • Урофлоуметрия
 • Уродинамика

Инвазивни диагностични методи

 • Щипкова биопсия
 • Тънкоиглена биопсия под рентгенов и ултразвуков контрол
 • Уретроцистоскопия.
 • Ретроградна катетеризация на уретер и бъбречно легенче.
 • Уретерореноскопия.

Терапевтична дейност:
Клиниката има голям опит в едноурологичното оперативното лечение на болестите на урогениталната  система. Изключително значение се придава на ендоурологичните методи на лечение. Лазерно разбиване на камъни в бъбреците, уретерите и пикочния мехур. Извършват се безкръвни и лазерни операции на простатната жлеза и на пикочния мехур

 • Трансуретрална резекция (ТУР) на тумори на пикочния мехур (Тu TUR)
 • Трансуретрална плазмена биполярна резекция, вапоризация и лазерна аблация на тумори на пикочния мехур
 • Нефректомия (отстарняване на бъбрек) с различен оперативен достъп
 • Трансуретрална резекция на простатата (TУР-П) при ДПХ
 • Трансуретрална плазмена биполярна резекция и ваpoризация на простатата при ДПХ
 • Уродинамични изследвания - Урофлоуметрия
 • Лечение на синдрома на свръхактивния пикочен мехур (ОАВ)
 • Екстракорпорална литотрипсия на камъни в бъбреците и уретерите
 • Уретерореноскопия с литотрипсия на камъни в бъбреците и уретерите
 • Супер мини пекутанна нефролитотрипсия при камъни в бъбреците
 • Трансуретрална литотрипсия на камъни в пикочния мехур (ултразвукова литотрипсия, електрохидравлична литотрипсия, лазерна литотрипсия, механична литотрипсия
 • Лазерна аблация при стриктури на пиелоуретералния сегмент
 • Лазерна ендоуретеротомия при стриктури на уретера и уретра
 • Перкутанна нефростомия по ултразвуков и рентгенов контрол
 • Оптична уретротомия при стриктури на уретрата (студено прерязване, биполярна електрорезекция, лазерна аблация, бужиране)
 • Биполярна и лазернаелектрорезекция при склероза на мехурната шийка

Интервенционални ултразвукови методи на изследване и лечение:

 • Перкутанна пункция на бъбречни кисти под ехографски контрол.
 • Перкутанна пункция на хидроцеле по ехографски контрол
 • Трансректална биопсия на простатна жлеза

Специализирани дейности

 • Смяна на нефростома
 • Инстилация на медикаменти в пикочен мехур
 • Вземане на простатен секрет и диагностично туширане
 • Смяна на цистостомна тръба
 • Промивка на цистостома
 • Промивка на нефростома и пиелостома
 • Смяна на уретеростома и на уретерален катетър
 • Шев при повърхностни разкъсвания в областта на гениталиите
 • Поставяне на медицинско изделие за дрениране на пикочен мехур
 • Отстраняване на чуждо тяло от областта на мъжки гениталии без инцизия
 • Ексцизионна обработка на рана, до ниво кожа и подкожие
 • Бактериологична посявка от раневи секрет
 • Диагностичен ултразвук на пикочо-половата система
 • Отстраняване на чуждо тяло от уретра без инцизия
 • Репониране на парафимоза
 • Френулумтомия и дорзумсцизия
 • Циркумсцизия
 • Дилатация на уретра
 • Профилактични прегледи при лица с повишен риск от рак на простатата

Апаратура:

Клиниката разполага със собствен ехограф, позициониран в консултативния кабинет.
- Операционен инструментариум, позволяващ извършването на пълен обем от  ендоскопски и отворени-конвенционални урологични интервенции;

 • Анестезиологични апарати;
 • Операционни маси (2 бр);
 • Две колони с ендоурологична апаратура
 • Компютъри с възможности за съхранение на медицинската информация
 • Механичен литотриптор
 • Пневматичен литотриптор
 • Ултразвуков литотриптор
 • HD-Камера за лапароскопски и HD- камера за ендоскопски операции
 • HD-Монитори
 • Ендоурологичен инструментариум (цистоскопи / пълен  набор/, резектоскопи, ригиден уретероскоп, ригиден нефроскоп- ultra mini, оптики, аксесоари);
 •  Еднократни индивидуални флексибилни уретерореноскопи
 • Ендоскопски инструментариум за ендоурологични операции
 • Апаратура за биполарна коагулация при отворени и едноурологични оперативни интервенции
 •  Операционен ехограф с 3 трансдюсера, ползван за инвазивна ехография /перкутанни нефростоми, тру-кут биопсии, пункции на бъбречни кисти и абсцеси и др./
 • Ехограф за изследване на пикочополова система в Клиниката по Урология
 • Рентгенова урологична маса с С-рамо.
 • Holmium лазер
 • Ендоскопска апаратура за биполарна резекция
 • Урофлоуметър
 • Апарат за екстракорпорална литортипсия – външнотелесно разбиване на камъни

Препоръчителни клинични изследвания при постъпване на пациенти:     

 • Кръв – ПКК, урея, креатинин, чернодробни проби, PSA /по назначение/
 • Урина – албумин и седимент; урокултура
 • ЕКГ и консулт с кардиолог /ОПЛ/
 • Образни изследвания – Ехография, Рьо графия на ПОС /БУМ/, КАТ на корем и малък таз. Заб.: Изследванията на кръв и урина трябва да са с давност до 7 дни, а образните изследвания – до 30 дни!
 • Списък с лекарства, които приема пациентът
 • Направление за хоспитализация по съответната клинична пътека
 • Копие на лична карта, ТЕЛК и епикризи от предходни пролежавания

 

Свиждания в Клиниката - всеки ден от 17:00 до 18:00 часа. Съгласно правилника за вътрешен ред, деца не се допускат по време на свиждане. Допуска се по един посетител на пациент. В случай, че един и същ пациент има двама или повече посетители, последните влизат в клиниката един по един.

Епикризи се получават в работни дни от Понеделник до Петък между 13:30ч. и 14:30ч от медицински секретар м.с. Табакова в кабинет № 2

Контролни прегледи се извършват в консултативен кабинет само при предоставяне на епикриза  от пациента и в срок до 30 дни след дехоспитализацията и след предварително записан час от лекуващия лекар отразен в епикризата.

За случаите извън горепосочените условия пациентите заплащат такса в размер заложен в ценоразписа на лечебното заведение.