Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Клинични пътеки

Клинични пътеки за които УМБАЛ БУРГАС има сключен договор за 2024г.

1Стационарни грижи при бременност с повишен риск

2Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск (без код 16600-00,166606-00,90487-00 и 16603-00

3Оперативни процедури за задържане на бременност

4.1Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително

4.2Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. с.

5.1Нормално раждане

5.2Раждане чрез цезарово сечение

6Грижи за здраво новородено дете

7Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

8Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

9Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

10Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

11Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

12Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии ( до 28-ия ден от раждането

13Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

14Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

15Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант

15.1Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант

15.2Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант

16Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

17.1Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години

17.2Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години (за кодове 59970-02,59903-03,59970-04,59718-00)

18.1Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация за лица над 18 години

18.2Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица под 18 години (за кодове 59970-02,59903-03,59970-04,59970-03 и 59718-00)

19.1Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен над 18г.

19.2Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор над 18г.

20Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания

20.1Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години

20.2Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години (за кодове 59970-02,59970-03, 59970-04,35309-06,35309-07,35307-01,35303-06,34115-00,34115-01)

21Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии

24Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове (над 18г.)

25Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

26Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

27Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

28Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

29Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

30.1Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години

31.1Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица над 18 години

32.1Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години

33Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

35Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст

36Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик (над 18г.)

37Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик (над 18г.)

38Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация (над 18г.)

40.2Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

41.2Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

44Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията

47.1Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години

47.2Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години

48Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

49Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

50.1Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години

50.2Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години

51.1Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

52.1Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години

52.2Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 години

53.1Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години

53.2Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години

54.1Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години

54.2Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 години

56.1Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години

56.2Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години

57.1Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години

57.2Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години

58Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст

60Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък (над 18г.)

61Диагностика и лечение на мултипленна склероза (над 18г.)

62.1Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години

62.2Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години

63.1Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години

63.2Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години

64.1Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

64.2Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

65.1Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години

65.2Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 години

66.1Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години

66.2Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години

67Диагностика и лечение на паркинсонова болест

68.1Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18-годишна възраст

68.2Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица под 18-годишна възраст

69.1Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст

69.2Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица под 18-годишна възраст

70.1Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18-годишна възраст

72.1Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст

72.2Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица под 18-годишна възраст

73.1Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст

74.1Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст

74.2Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица под 18-годишна възраст

75.1Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18-годишна възраст

76.1Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18-годишна възраст

78.1Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

78.2Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

79.1Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години

84Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

85.1Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити – при лица над 18 години

86.1Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години

87.1Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

87.2Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

88.1Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

88.2Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

89.1Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

90.1Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

91Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания

92Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

93Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата

94Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен

96Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити

97Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин

98Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

99Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги

100Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е

101Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D

102Диагностика и лечение на паразитози

103Диагностика и лечение на покривни инфекции

104Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения

105Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески

106Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години

106Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години

107Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

108Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне

111Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

113Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа

113Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

114Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

115Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

123Оперативно лечение на аневризми на абдоминална аорта

123Оперативно лечение на руптурирали аневризми на абдоминална аорта

123Оперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им

124Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент

125Оперативно лечение на клонове на аортната дъга

126Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)

127Консервативно лечение на съдова недостатъчност

128Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност

129Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й

130Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

131Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

133Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

134Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

136Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност

137Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

138Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

139Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

140Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години

140Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години

141Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

142Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур

143Трансуретрална простатектомия

144Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

145Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

146Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

147Оперативни процедури върху мъжка полова система

148Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

149Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

150Оперативни процедури при инконтиненция на урината

151Реконструктивни операции в урологията

152Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

153Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

154Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

155Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

156Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия

157Радикална простатектомия

158Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

159Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

160Нерадикално отстраняване на матката

162Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

163Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи (над 18г. ,под 18г. Без код 35573-00)

164Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената (над 18г. ,под 18г. Без код 35573-00)

165Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

166Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

169Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

170Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

171Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

172Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и

сложност, при лица под 18 години

173Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

174Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години

175Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

176Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

177Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

178Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години

179Оперативни процедури върху апендикс

180Хирургични интервенции за затваряне на стома

181Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

182Оперативни процедури при хернии

183Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

184Конвенционална холецистектомия

185Лапароскопска холецистектомия

186Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

187Оперативни процедури върху черен дроб (над 18г.в за под 18г.в в условия на спешност за код 30422-00)

188Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

189Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност (над 18г.в , за под 18г.в с код 30578-00)

190Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

191Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

191Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години (за кодове 41.43/30596-00 и 41.5 /30597-00 само при спешни случаи)

192Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

194Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

195Оперативно лечение при остър перитонит

196Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

197Консервативно лечение при остри коремни заболявания

198Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани (над 18г.в)

199Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания

199Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания

200Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния (над 18г.в)

202Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност

204Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

205Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

207Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

208Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

209Хирургично лечение при травма на главата

210Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

211Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност

212Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност операции при белодробни болести, засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация

216Спешни състояния в гръдната хирургия (над 18г.в.)

217Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

217Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става

217Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници

218Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

219Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

220Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

220Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч)

221Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност

222Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

223Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош (над 18г.в.)

224Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години

225Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

226Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

227Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

228Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

229Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

230Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област

235Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

238Реплантация и реконструкции с микросъдова хирургия

244Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица над 18 години

254Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

255Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции

256Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

261Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

262Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

263Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

264Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

265Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

999Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

Амбулаторни процедури за които УМБАЛ БУРГАС има сключен договор за 2024г.

 

01.1

Хрониохемодиализа

02

Перитонеална диализа с апарат

03

Перитонеална диализа без апарат

04

Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия

10

Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

12

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия

16

Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис

17

Диагностика и лечение на еритродермии

18

Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност

19

Оперативно отстраняване на катаракта

20

Хирургично лечение на глаукома

21

Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

22

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

24

Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

26

Амбулаторни хирургични процедури

30

Напасване на протеза на горен или долен крайник

31

Амбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-имплантна система

32

Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор

33.1

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

33.2

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема на медицински хранителни субстанции

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

38

Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО

39

Амбулаторно лечение и контрол на гноен хидраденит

42

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с възпалителни полиартропатии и спондилопатии

 99

АПр „Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека

Клинични процедури за които УМБАЛ БУРГАС има сключен договор за 2024г.

01

Диализно лечение при остри състояния

03

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене

04

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене

Файлове