Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Медицински център "Свети Николай Чудотворец"

Изображение 4217

Медицински център "Свети Николай Чудотворец" ЕООД  е създаден през 2002 г. Той е собственост на УМБАЛ –Бургас. Центърът  се помещава на територията на Спешно отделение.

В него работят настоящи и бивши специалисти от УМБАЛ Бургас с дългогодишен опит и практика, доказали се в своята област по специалностите:кардиология, ендокринология и болести на обмяната, клинична хематология, нефрология, хирургия, съдова хирургия, неврохирургия, урология, ортопедия и травматология, нервни болести, детски болести, очни болести, УНГ болести, акушерство и гинекология, физикална и рехабилитационна медицина, образна диагностика.

Центърът работи с доброволни здравно-осигурителни фондове - ОЗОФ "Доверие", ЗАД "Евроинс", ЗД "Съгласие", "Фи Хелт Застраховане" АД, "Дженерали Закрила Здравно осигуряване" АД, ЗК "България Иншурънс" АД, "Животозастрахователен институт" АД, ЗОД „Булстрад Здраве” АД, „ДЗИ- Животозастраховане” ЕАД.

В Медицинския център се извършват дейности по пакет физикална и рехабилитационна медицина по договор с  НЗОК.

Издават се протоколи за помощни материали (инвалидни колички, столове и др).

Ехокардиографии по здравна каса.

Медицинският център разполага с апарат за доплерова сонография, 4D-ехограф за фетална морфология, дигитален рентгенов апарат и компютърен томограф от най-ново поколение, ехограф за извършване на ставна ехография (артросонография).

Компютърно изследване на зрението.

В МЦ има разкрит дежурен кабинет за неотложна помощ с работно време 20:00 – 08:00 ч. през делнични дни и денонощно през почивни и празнични дни. Дежурният кабинет отговаря на тел. 056/ 894996.

Управител на Медицински център "Свети Николай Чудотворец"е д-р Нигохос Топузян.

В центъра работят 26 лекари, 15 сестри и лаборанти и 8 души помощен персонал.

Работното време на МЦ е от 08:00 – 18:00 ч.

Записванията стават на телефоните на регистратурата  – 056/816 454, 0879 545 082.

 

ГРАФИК НА КАБИНЕТИТЕ

Имунизационен кабинет срещу COVID-19  
  понеделник до петък от 8.00-16.00 ч.
събота и неделя от 8.00 до 18.00 ч.
Кабинет Физикална и рехабилитационна медицина  
Д-р Диана Маринова понеделник до петък от 14.00-16.00ч.
Неврохирургичен кабинет  
Д-р Любомир Томов
Д-р Светлозар Георгиев
понеделник, сряда от 14.00-16.00ч.
вторник, четвъртък от 14.00-16.00ч.
Офталмологичен кабинет  
Д-р Марина Хрелева
Д-р Румен Мутавчиев
вторник, сряда от 12.00-16.00ч. / четвъртък,петък от 08.00-12.00ч.
понеделник до петък от 12.00-14.00ч.
Кардиологичен кабинет  
Д-р Иванка Танева
Д-р Ваня Орханкелиева
Д-р Александър Замов
понеделник до петък от 08.00-13.30ч.
понеделник до четвъртък от 14.00-17.00ч.
понеделник, сряда от 08.00-11.30ч. / петък от 14.00-18.00ч.
Ортопедичен кабинет  


Д-р Емил Стоянов
Д-р Димитър Балабанов
Д-р Денчо Кавалджиев

Д-р Краю Краевски 


понеделник, четвъртък от 14.00-16.30ч., вторник 9.00-12.00
понеделник 9.00-12.00, сряда от 14.00-16.30ч.
вторник, петък от 14.00-16.30ч.

сряда, четвъртък, петък от 9.00-12.00

Урологичен кабинет  

Д-р Стелиян Славов
Д-р Пламен Миразчийски

вторник до петък 12.00-14.30ч.
понеделник 8.00-14.00, вторник 8.00-12.00
Д-р Златка Чолакова сряда 8.00-16.00, четвъртък 14.00-16.30, петък 14.00-16.30
   
Хирургичен кабинет  
Д-р Борислав Иванов
Д-р Тодор Шуплев
понеделник до петък 14.00-16.00
понеделник, сряда от 08.00-12.00ч.
Кабинет съдова хирургия  
Д-р Стойчо Шишков понеделник до петък 12.00-14.00ч.
Кабинет детска хирургия  
Проф. д-р Красимира Калинова веднъж в месеца, справки на регистратура, само платен прием
УНГ кабинет  
Д-р Диана Радославова
 
Д-р Рафаил Елевтеров
понеделник, сряда, четвъртък от 08.00-12.30ч.
вторник, петък от 12.30-16.30ч.
сряда, четвъртък от 14.00-16.00ч.
Гастроентерологичен кабинет  
Д-р Силвена Цветанова понеделник, сряда, четвъртък от 14.00-16.30ч.
Акушеро-гинекологичен кабинет  
Д-р Татяна Габровска
Д-р Добрин Иванов

 
Д-р Йорданка Кирова-Карева
вторник до петък 08.00-12.00ч.
вторник от 14.00-16.00ч.


понеделник от 8.00 до 14.00 ч., четвъртък 14.00-16.30
Неврологичен кабинет  
Д-р Емил Костов
Д-р Мержана Петкова
понеделник до петък от 08.00-17.00ч.
понеделник, сряда - 8.30-12.30,вторник, четвъртък, петък 14.00-17.00
Педиатричен кабинет  
Д-р Слава Коларова
Д-р Вергиния Дерменджиева
Д-р Стилияна Томова
Д-р Ели Благинова
понеделник, сряда, петък от 13.00-16.00ч.
вторник, четвъртък от 08.00-13.00ч.
вторник от 14.00-16.00ч.
понеделник, сряда, петък от 08.00-13.00ч.
вторник от 12.00-14.00ч.
четвъртък от 14.00-16.00ч.
Ендокринологичен кабинет  

Д-р Стефка Стефанова
 

понеделник и сряда 14.00-17.00ч.
 
Хематологичен кабинет №24  
Д-р Димитър Костов
 
понеделник, сряда и петък от 14.00-16.00ч.
 
Нефрологичен кабинет  
Д-р Светла Стамова
 
понеделник до петък от 08.00-12.30ч.
 
Ревматологичен кабинет  
Д-р Румяна Христова понеделник и сряда от 14.00-18.00ч.
   
   

 

Медицински център "Св. Николай Чудотворец" преглежда безплатно пациенти на общопрактикуващи лекари извън работното им време.

Това е от 20 ч. вечерта до 8 ч. сутринта, в събота и неделя, и в дни, обявени за официални празници.

Заплаща се потребителска такса, като лицата, освободени от такса в предвидените от закона случаи не я заплащат (деца, военноинвалиди, социално-слаби и др.). Съгласно закона, лекарите в дежурния кабинет нямат правомощия по издаване на медицински документи за насочване на пациентите към други специалисти за консултативни прегледи, за извършване на медико-диагностични и други изследвания. Лекарите в дежурния кабинет могат да насочат пациента за прием в болница, което е безплатно за здравноосигурените пациенти.

Вижте дали Вашето джипи е в този списък. Ако не е, попитайте го къде да търсите медицинска помощ в извън работното му време!


 

СПИСЪК НА ОПЛ СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С МЦ”СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ” ЗА ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ

 1. Д-р Ангелова, Анна  
 2. Д-р Ангелова-Георгиева, Анелия
 3. Д-р Андреева, Таня
 4. Д-р Апостолова, Антоанета
 5. Д-р Байкова-Аврамова, Жанет
 6. Д-р Бакалова, Диана
 7. Д-р Бахчеванова, Тодорка
 8. Д-р Бистрева, Яна
 9. Д-р Боева, Диана
 10. Д-р Гаврилова, Снежанка
 11. Д-р Ганчева, Красимира
 12. Д-р Георгиев, Петко
 13. Д-р Георгиева, Диана
 14. Д-р Георгиева, Красимира
 15. Д-р Гинев, Васил
 16. Д-р Гичева, Николина
 17. Д-р Градев, Венцислав
 18. Д-р Григорова, Дора
 19. Д-р Григорова, Анна
 20. Д-р Дамбова, Мариана
 21. Д-р Дерменджиева, Валерия
 22. Д-р Димитров, Румен
 23. Д-р Димитрова, Мария
 24. Д-р Димитрова, Радка
 25. Д-р Димитрова-Мутафова, Елена
 26. Д-р Дралчева, Ивелина
 27. Д-р Дънкова, Радослава  
 28. Д-р Дюлгерова, Албена
 29. Д-р Дюлгерова, Рената
 30. Д-р Желева, Кремена
 31. Д-р Желязков, Петко
 32. Д-р Жечева, Ваня
 33. Д-р Златанова, Петя
 34. Д-р Иванова, Даринка
 35. Д-р Иванова, Цонка
 36. Д-р Йорданова, Йовка
 37. Д-р Кавукджиян, Мария
 38. Д-р Калчев, Димитър
 39. Д-р Кенолова, Росица
 40. Д-р Киров, Боби
 41. Д-р Колева, Тонка
 42. Д-р Компанска, Яна
 43. Д-р Константинова, Мариана
 44. Д-р Костадинова, Красимира
 45. Д-р Костова, Виолета
 46. Д-р Костова, Райна
 47. Д-р Крачков, Димитър
 48. Д-р Кръстева, Йорданка
 49. Д-р Кънева, Маша
 50. Д-р Лазарова, Румяна
 51. Д-р Марангозова, Марияна
 52. Д-р Маркова, Йонка
 53. Д-р Медаров, Велимир
 54. Д-р Мелконян, Жираир
 55. Д-р Мигарова, Миглена
 56. Д-р Милева, Петя
 57. Д-р Миразчийска, Ирена
 58. Д-р Неделчева, Ирина
 59. Д-р Николов, Емил
 60. Д-р Николова, Антоанета
 61. Д-р Николова, Христина
 1. Д-р Нончева, Елиана   
 2. Д-р Нохчева, Невена   
 3. Д-р Орфани, Свобода  
 4. Д-р Павлова, Дарина
 5. Д-р Памукчийски, Христо
 6. Д-р Панайотов, Пламен  
 7. Д-р Панекова, Росица  
 8. Д-р Петров, Георги
 9. Д-р Попова, Нина  
 10. Д-р Райкова, Мирослава
 11. Д-р Робева, Даниела  
 12. Д-р Русева, Веселина
 13. Д-р Спиридонова, Елена
 14. Д-р Стойчева, Райна
 15. Д-р Стоянов, Ангел
 16. Д-р Стоянова, Мара 
 17. Д-р Танева, Антония
 18. Д-р Тодоров, Димитър  
 19. Д-р Христова, Пламена  
 20. Д-р Христов, Михаил  
 21. Д-р Цветанов, Костадин
 22. Д-р Чавдарова, Надежда  
 23. Д-р Чепилева, Милена  
 24. Д-р Червенкова, Христина
 25. Д-р Чиликова, Диана
 26. Д-р Янев, Димитър  
 27. Д-р Янева, Мария