Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Workshop „Рeпродуктивно здраве”

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Уважаеми колеги,

От името на УМБАЛ Бургас и Медицински факултет при Университет «Проф. Д-р Асен Златаров» каним всички специалисти в областта на репродуктивната биология и медицина да вземат участие в

 

WorkShop „Репродуктивно здраве,

който ще се състои в град Бургас, Университет „Асен Златаров“,Медицински Факултет  на 10-11 март 2023 г.

 

Тематика на форума ще бъде

  • Клинични и диагностични аспекти на репродуктивното здраве на жената и мъжа

 

            Проф. Петя Цветкова, дмн             Д-р Антонио Душепеев

     Медицински Факултет       Звено по репродуктивно здраве

            Университет                          УМБАЛ - Бургас

 „проф. д-р Асен Златаров“

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

     ПРЕДСЕДАТЕЛИ

         Проф. Петя Цветкова, дмн                Д-р Антонио Душепеев

  

НАУЧЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Проф. Д-р Христо Бозов, дм (Медицински Факултет, Бургас)

 

ЧЛЕНОВЕ

Проф. Д-р Иван Дечев, дм (Пловдив)              

       Доц. Д-р Никола Миринчев, дм (Бургас)

                                                                           Гл. ас. Д-р Бойко Миразчийски, дм  (Бургас)                                                              

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИАТ

Мина  Маркова                Ваня Димитрова

Звено по асистирана репродукция, „УМБАЛ Бургас“ АД

бул. „Стефан Стамболов“ 73, Бургас 8000

Тел: 0879 357 646        e-mail: mbal_bs@abv.bg