Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

АКУШЕРКИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

АКУШЕРКИ  И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ

 

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование, професионална квалификация ”АКУШЕРКА” или „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

 

 

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

12.09.2023 Г.