Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

АКУШЕРКИ ЗА РАБОТА В АГ ОТДЕЛЕНИЯ

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

АКУШЕРКИ ЗА РАБОТА В АГ ОТДЕЛЕНИЯ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование, професионална квалификация „АКУШЕРКА”

 

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

 

 23.02.2023 г.

Файлове