Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЛЕКАР , ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

 

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 търси да назначи

 

ЛЕКАР , ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование, професионална квалификация"лекар"и придобита специалност  ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

Ние предлагаме:

- Атрактивно заплащане;

- Професионално развитие;

- Възможности за научна  дейност и академично развитие

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

 

 

10.04.2023 г.