Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

 

 търси да назначи

 

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование, професионална квалификация "лекар"  и придобита специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

 

 

07.12.2023 г.