Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ЗА РАБОТА В БОЛНИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ и ОПЕРАЦИОННИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ЗА ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

 

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

 

 

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ  ЗА РАБОТА В БОЛНИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ

и

ОПЕРАЦИОННИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ЗА ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование, професионална квалификация ”МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”

 

 

21.03.2023 г.

Файлове