Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

 

 

„Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД

търси да назначи

 

ЛЕКАР за работа в ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Висше медицинско образование,  професионална квалификация"ЛЕКАР" и придобита специалност  „ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Допълнително материално стимулиране при добри финансови резултати

За кандидатите, чието местоживеене е извън град Бургас „МБАЛ – Бургас” АД поема разходите за наем на  жилище през първите 6 /шест/ месеца.

 

 

 

Телефон за контакт: 056/81-05-95 Отдел „Човешки ресурси”