Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ТЕЛК

Основни дейности, извършвани в ТЕЛК

ТЕЛК освидетелства и преосвидетелства пациенти от Бургас и Бургаска област по повод на:
- Временна неработоспособност;
- ТНР на лица над 16-годишна възраст и СТУ на лица под 16-год. възраст и пенсионери по ОСВ;
- Искане на застрахователи и застраховани лица;
- Определяне характера на заболяванията - професионален и общ;
- Трудоустрояване на лица с 50 и под 50% ТНР;
- Други случаи, предвидени в нормативните актове (помощни средства, защита при уволнение по чл.333 от КТ);
- При постъпил формуляр Е213;
- Анкетиране на обжалвани болнични листи

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ
- При искане от застрахователи и застраховани лица;
- Изпращане на експертно решение по пощата - при желание на пациента;
- Всички изследвания, които не се поемат от НЗОК се заплащат от пациентите.