Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Първо педиатрично отделение

Телефонни номера в отделението

Началник отделение д-р Борис Ангелов, дм 056 894-760
Лекарски кабинет 056 894-761
Старша медицинска сестра 056 894-762
Манипулационна-І-ви кърмачески сектор 056 894-763
Манипулационна-интензивен сектор 056 894-916
Медицински секретар 056 894-765

Специалисти в отделението

Д-р Борис Петров Ангелов, дм

Началник - отделение, лекар
специалност: детски болести

Д-р Анелия Мирославова Кардашева

Лекар
специалност: педиатрия

Д-р Гергана Димитрова Тотева-Дончева

Лекар
специалност: специализант педиатрия

Д-р Весела Александрова Александрова

Лекар
специалност: специализант педиатрия

Д-р Десислава Денчева Дечева

Лекар
специалност: специализант педиатрия

Д-р Ванина Венциславова Колева

Лекар
специалност: специализант педиатрия

Магдалена Вълчева

Старша медицинска сестра

В Първо и Второ педиатрични отделения на УМБАЛ Бургас се извършват:

  1. Диагностично-лечебна дейност по детски болести на лежащо болни деца на възраст до 18 години, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ.
  2. Диагностично-консултативна дейност за деца до 18-годишна възраст при поискване от други отделения на територията на УМБАЛ Бургас АД
  3. Диагностично-консултативна и при необходимост лечебна дейност за деца до 18 г. в Шокова зала и Спешен педиатричен кабинет към Приемно-консултативно отделение на УМБАЛ Бургас АД.
  4. Превенция и профилактика на детското здраве.
  5. Обучение на майките и придружителките за правилно хранене и отглеждане на децата.
  6. Обучение на майките и придружителките за правилното провеждане на лечението при хронични заболявания, изискващи често доживотно лечение - най-често захарен диабет І тип и муковисцидоза.
  7. Контролни прегледи на изписаните деца, лекувани в отделенията по клинична пътека.
  8. Съдействие и координация със социалните служби и органите на МВР за защита на децата.
  9. Обучение на специализанти по детски болести, стажант-лекари и студенти - медицински сестри.
  10. Готовност за научна дейност и клинично изпитване на лекарствени средства.


Педиатричните отделения осъществяват дейността си според медицински стандарт "Педиатрия", правилата за добра медицинска практика и стандатите за лечение при спазване на професионалната тайна, медицинската етика и правата на пациента.